زیباسازی تیرهای برق زارچ

به گزارش یزدی نیوزشهردار زارچ با اشاره به تاثیر سازه‌های فلزی موجود بر زیبایی شهر، از انجام عملیات رنگ‌آمیزی تیرهای چراغ برق شهر خبر داد.
 «محمدرضا حفیظی» افزود: شهرداری زارچ با هدف ساماندهی و رنگ‌آمیزی سازه‌های شهری، ساماندهی و رنگ آمیزی تیرهای برق را با نظارت واحد خدمات شهری در دستور کار قرار داده است. وی افزود: قطعا زیباسازی و رسیدگی به سازه‌های شهری از جمله تیرهای برق به زیباتر شدن محیط شهر و افزایش نشاط و شادابی شهروندان و جلب رضایت آنها منجر خواهد شد. شهردار زارچ به فرسودگی تیرهای برق در اثر رطوبت موجود در هوا اشاره کرد و گفت: رنگ تیرهای برق بر اثر گذشت زمان نازیبا شده بود.

بخش نظردهی بسته شده است..