با سند شش دانگ:

آگهی فروش زمین چهار قطعه زمین باقلوا در تنگ چنار

املاک ذیل با سند کامل و امتیازات و صاحب ملک واحد است.
ملکی واقع در تنگ چنار مزرعه هاجر دارای خانه  باغ به مساحت ۱۳۶۵ متر مربع با سند ۶ دانگ که ۲۵۰ متر
دارای  ساخت و مابقی درختان میوه دار فصلی (بادام و انگور و غیره) و دارای دو کنتور جداگانه آب و برق و گاز به متراژ ۱۵۰ هزار تومان به قیمت زیر کارشناسی.
ضمنا در صورت توافق معامله جملگی کم و کسر میشود.
تلفن تماس صبح و عصر   09137760921-09138600104

یک قطعه زمین به مساحت ۳۸۰ متر مربع واقع در تنگ چنار مزرعه هاجر به قیمت زیر کارشناسی هر متر ۵۰ هزار تومان بفروش می رسد.(آب و برق و گاز ندارد)
تلفن تماس صبح و عصر   09137760921-09138600104

زمینی به نسبت کشاورزی به مساحت ۱۴۷۵۰متر مربع که حدود ۸۰۰۰ متر زیر کشت زعفران و مابقی ملک دارای درختان میوه دار فصلی می باشد قیمت متراژ ۵۰ هزار تومان. ضمنا جملگی فروش از قیمت حک شده کسر می گردد.در ضمن دارای ۶ ساعت در هفته آب قنات دارد.
تلفن تماس صبح و عصر   09137760921-09138600104
 

بخش نظردهی بسته شده است..