وکیل دادگستری:

با تشکیل شورای حل اختلاف مراجعات مردم به دادگستری کاسته می شود

یک وکیل دادگستری و حقوق دان گفت: با تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستری ها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش می شود.

به گزارش یزدی نیوزعباس احمدی بفروئی  افزود: شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. 

وی با اشاره به اینکه این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند افزود: با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. 
کارشناس حقوق اضافه کرد: باتوجه به ابلاغ قانون شورای حل اختلاف توسط رییس جمهور و دستور اجرایی آن به وزیر دادگستری درآینده ای نزدیک شاهد اجرایی شدن این قانون می باشیم. 
وی اضافه کرد: در این ابلاغ شاهد نکات مثبت ومنفی در این قانون می باشیم که از نقاط مثبت این قانون را بار مالی در جهت پرداخت هزینه دادرسی برای اقشار جامعه دانست که دیگر نباید نسبت به هزینه های دادرسی که در محاکم حقوقی دادگستری اخذ می گردید به آن میزان هزینه پرداخت گردد. 
این وکیل دادگستری اظهار کرد: صرفا هزینه ناچیزی بابت تقدیم دادخواست تا میزانی که در قانون شورای حل اختلاف پیش بینی گردیده هزینه یکسان پرداخت می گردد . 

احمدی بفروئی تصریح کرد: از نکات ضعف این قانون که دراین راستا قوه قضاییه و وزارت دادگستری می بایستی نسبت به استخدام قاضی در این خصوص اقدام لازم را در اسرع وقت به آورند

بخش نظردهی بسته شده است..