خواهر جعفرپوینده، از حامیان کودکان محروم درگذشت

no-thumbs

صفا پوینده اشکذری از فعالین عرصه حقوق کودکان و بنیان گذار مرکز توانمند سازی آوای ماندگار پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان 11بهمن ماه درگذشت.

به گزارش یزدی نیوز خانم صفا پوینده از سال۱۳۸۰ابتدا در حوزه توانمندسازی کودکان محروم با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری می کرد.سپس از سال۱۳۸۶مرکز کارآفرینی و خیریه آوای ماندگار را به منظور توانمندسازی زنان و دختران محروم در محله دروازه غار تهران تاسیس کرد.
وی طی همه این سالها در راستای کمک و بهبود زندگی برخی اقشار محروم جامعه ایرانی تلاش کرد تلاش و جدیتی که به صورت بی وقفه و تا هنگام بستری شدن وی ادامه داشت.
خانم صفا پوینده اشکذری خواهر نویسنده و مترجم نامدار مرحوم محمد جعفر پوینده بود.
 

بخش نظردهی بسته شده است..