برنامه دولت برای اطلاع رسانی چیست؟

کوتاهی دولت دراطلاع رسانی در یزد ادامه دارد

یک از بالاترین مقام های دولت در استان یزد با عدم اطلاع رسانی مناسب مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  تابناک گزارش داد:در حالیکه این هفته، یزد میزبان رییس سازمان تامین اجتماعی که بعنوان یکی از نهاد مهم دولت بود،اطلاع رسانی مناسبی از سوی این نهاد در استان یزد نشد.

این در حالی است که به غیر از خبرگزاری دولت و صدا و سیما که در حد یک خبراین سفر مقام دولتی راپوشش دادند، توجه چندانی از سوی دیگر رسانه های استان یزد صورت نگرفته است.

بنابراین گزارش،این خبر در حالی منتشر شده است که خبر و سخنان مهمی از سوی رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی بیان شده است اما بدلیل عدم دعوت و اطلاع رسانی مناسب از سوی این نهاد در استان یزد این سخنان بخوبی منعکس نشده است.

این گزارش می افزاید:دولت در استان یزد در حال حاضر با عدم اطلاع رسانی مناسب مواجه است و همین معضل باعث شده که دستاوردهای مهم دولت تدبیر در استان یزد نیز بخوبی به مردم تبین نشود.

به نظر می رسد با معرفی مشاورو جانشین جدید روابط عمومی استانداری یزد، اطلاع رسانی دولت در استان با اعلام برنامه رویه بهتری به خود ببیند.

بخش نظردهی بسته شده است..