معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد تأکید کرد؛

اهمیت جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز

معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد گفت: جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز و بازسازی شبکه توزیع اولین گام در مقابله با بحران کم آبی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)، جلسه شورای اسلامی شهرستان یزد به حضور معاون فنی و امورعمرانی فرمانداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سایر اعضاء برگزار شد.

" امیر شاکری " در این جلسه بحران آب در استان و به ویژه شهرستان یزد را جدی دانست و اظهار داشت: به لحاظ قرارگیری یزد در منطقه خشک و نیمه خشک و با توجه به کاهش بارندگی ها مشکلات کمبود آب در یزد در چند سال گذشته بیشتر شده است .

معاون فنی وامور عمرانی فرماندار یزد با بیان اینکه استفاده بهینه و تأمین منابع آب پایدار از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی است افزود: اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﺪان آن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮای جامعه در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ باید با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی صحیح  درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 وی با تأکید بر جداسازی آب شرب از آب فضای سبز در شهر یزد گفت: در خصوص جداسازی اعتبارات مناسبی در سطح شهر یزد اختصاص یافته که امیدواریم شهرداری ها اهتمام جدی تری در این راستا معمول دارند.

" شاکری " اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیرهای مستمر فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان آب پساب برای توسعه فضای سبز اختصاص یافته و مخزن  متر مکعبی نیز بدین منظور احداث شده است.

معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد در پایان بر لزوم اطلاع رسانی به مردم و فرهنگ سازی درخصوص استفاده بهینه در مصرف خانگی آب تأکید نمود .

مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد در این جلسه با ارائه گزارش از آخرین وضعیت تأمین و توزیع منابع آب شرب استان تصریح کرد: در سال زراعی ۹۳ استان یزد با ۴۳.۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل کاهش بارندگی را داشته که این باعث شد استان جزء کم بارش ترین استانهای کشور شود .

" علی اسلامی " ابراز داشت: علی رغم کاهش بارندگی در سال گذشته ولی توزیع آبرسانی به بهترین نحو ممکن صورت گرفته و با همکاری و همفکری مدیران در حوزه آب شرب وضعیت شهر یزد به سطح قرمز و بحرانی نرسیده است .

وی بر تعامل بین بخشی میان دستگاههای اجرایی تأکید و خاطرنشان کرد در شرکت آب و فاضلاب استان نگاه بخشی نداریم و ملاک عمل خدمت رسانی هرچه بهتر به عموم شهروندان در اقصی نقاط استان می باشد .

مدیرعامل شرکت آبفا در پایان توضیحاتی را در مورد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری را ارائه نمودند.

بخش نظردهی بسته شده است..