راه اندازی سامانه «مانا»دریزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اهمیت سلامت در تجویز پزشکی دارو گفت: به منظور سلامت در تجوزی پزشکی سامانه «مانا» در یزد راه‌اندازی شد.

 محمد حسین مصدق، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد امروز در دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: به منظور سلامت در تجوزی پزشکی سامانه «مانا» در یزد راه اندازی شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت نظارت و کنترل نسخ پزشکان و پیگیری عوارض  دارویی ناشی از تجویز نابجا، با هماهنگی های انجام شده توسط کمیته تجویز مصرف منطقی دارو، سامانه مانا راه اندازی شده و کلیه داروخانه های استان باید به صورت ماهانه، اطلاعات نسخ دریافتی خود را بر روی این سامانه قرار دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو، پس از پردازش نسخ ارسالی به صورت دو ماهانه، اطلاعات لازم در خصوص الگوی تجویز منطقی دارو را به استان های مربوطه ارسال و پس از ارزیابی و بدنبال آن راهنمایی پزشکان، در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهد.

مصدق همچنین با اشاره به اینکه این اقدام در دو بخش عمومی و تخصصی صورت می گیرد، تصریح کرد: در بخش عمومی با حضور کارشناس در ادارات استان نکات مهم و کلیدی پیرامون دارو و مواد غذایی به پرسنل اطلاع رسانی شده و در بخش تخصصی نیز از سویی کنترل نسخ پزشکان و بازگشت اطلاعات لازم به پزشکان انجام شده و از سوی دیگر برای پرسنل شاغل در داروخانه ها و همکاران غیر داروساز با تدوین برنامه های آموزشی اطلاعات لازم پیرامون نحوه مصرف برخی از داروها و زمان مصرف داروها و تداخلات احتمالی دارو و غذا نیز به آنان آموزش داده می شود.

دانشجو

بخش نظردهی بسته شده است..