جلسه شورای فرهنگ عمومی در نیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی نیر با موضوع برنامه های فرهنگی دهه فجر و بررسی مصوبات جلسه قبل در خصوص  فرهنگ کتابخوانی با حضور اعضاء برگزار شد.

دهقان دبیر شورای فرهنگ عمومی نیر در ابتدا به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پرداخت وارتقاءو بهبود فضای فرهنگی و اجتماعی را هدف اصلی شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..