نشست شورای حفاظت از منابع آب بهاباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) فرماندار بهاباد گفت: بیش از  نود  حلقه چاه کشاورزی دراین شهرستان وجود دارد که متاسفانه به دلیل خشکسالی پی درپی در سالهای گذشته وبرداشت بی رویه   از سفره های زیر زمینی  انجام میشود.

اقبال افزود :جهت تعادل بخشی و جلوگیری از برداشت بی رویه آب طرح نصب کنتور هوشمند را ازابتدای سال آغاز کردیم و تا کنون بیش ازچهل    درصد چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شدند که با نصب این کنتور ها از برداشت بی رویه آب جلوگیری خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد با فرهنگ سازی که صورت گرفته با همکاری کشاورزان امیدواریم تا نیمه اول سال  نود وپنج  تمام چاه های کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شوندتا از این طریق تعادل بخشی سفره آب زیرزمینی حفظ شود.

بخش نظردهی بسته شده است..