۷۹ درصد مردم از اجرایی شدن برجام خشنود شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) برپایه تازه ترین نظرسنجی ایرنا ۷۹ درصد شهروندان تهرانی از شنیدن خبر اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها خوشحال شدند و ۷۵.۵ درصد آنان اعلام کردند که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها نگاهشان به وضعیت آینده ایران امیدوارانه است .

اجرای برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) سرانجام پس از ۲ سال مذاکرات فشرده بین ایران وگروه ۱+۵ و فرو پاشی ساختار تحریم های گذشته در این رابطه، مُهر تاییدی بود بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران ؛ مرکز نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در سومین روز این رویداد مهم ( ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ خورشیدی ) با هدف ارزیابی بازتاب اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها ، نظرات پایتخت نشینان را در ۲۲ منطقه تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به صورت تلفنی جویا شد.
نتایج این نظرسنجی نشان داد؛ این اتفاق، در بین پایتخت نشینان امیدواری مطلوبی را نسبت به وضعیت ایران در آینده ایجاد کرده است به طوری که ۳۵.۳درصد پاسخگویان بیان کردند وضعیت ایران بعد از رفع تحریم ها « درخشان تر می شود» و۴۰ درصد اظهار داشتند «وضعیت ایران مطلوب تر خواهد شد ». در این بررسی همچنین ۱۸.۲ پاسخگویان معتقدبودند «وضعیت ایران تغییر نمی کند » و تنها ۶.۴ درصد نیز با نا امیدی اعلام کردند «وضعیت ایران بدتر خواهد شد ». 
پاسخگویان تهرانی با ابراز آگاهی از عناوین تحریم های برداشته شده، از « نقل و انتقال ارز و برداشتن تحریم های بانکی » ، « برداشتن تحریم ها از نفت و گاز » ، « آزاد شدن اموال مسدود و بلوکه شده ایران » ، « رفع تحریم هواپیمایی » به عنوان نمونه تحریم های برداشته شده، نام بردند.

بخش نظردهی بسته شده است..