بومی سازی ساخت کود هیومات پتاسیم در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) فناوری ساخت کودهیومات پتاسیم به دست پژوهشگران یزدی بومی سازی شد.

پژوهشگر پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی استان یزد گفت :با بومی سازی این فناوری راه برای استفاده از کود های ارگانیک بجای کود های شیمیایی در بخش کشاو رزی کشور فراهم شده است.
دکتر سمیه قاسمی از ویژگیهای این کود را تنش زدایی ،محرک رشد گیاه، با در برداشتن برخی عناصر غذایی ضروری و اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، جذب سریع و بسیار موثر عناصر غذایی اعلام کرد. پژوهشگر پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی تحریک رشد ریشه، بهبود جذب مغذیهای مورد نیازو افزایش عملکرد،بهبود ساخت آنتی اکسیدانتهای تنش زدا در گیاه،کاهش انباشت رادیکالهای تنش زا مانند سوپراکسیدها ،افزایش تحمل گیاه در برابر تنشهایزیستی و غیرزیستی،رفع کمبود برخی مغذیهای کم مصرف و پرمصرف در گیاه،افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و بهبود سلامت انسان را ازجمله ویژگیهای این کود برشمرد.
صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..