رئیس پلیس فتای استان یزد خبر داد:

دستگیری مرد زن نما در یزد

رئیس پلیس فتای استان یزد گفت: در پی شکایت یک زن مبنی بر اینکه فرد ناشناسی مرا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی ام کرده است به ماموران پلیس مراجعه ودرخواست شکایت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سرهنگ رضایی افزود: پس از بررسی شکایت این شهروند یزدی پیگیری برای دستگیری متمهم آغازشد.

وی افزود: در اعتراف اولیه این متهم مشخص شد   از طریق فضای مجازی وسوء استفاده کردن از اعتمادیک خانم از وی درخواست عکسهای خصوص اش کرده بود که دستگیر شد.
سرهنگ رضایی گفت: این  متهم که یک مرد بود خود را زن معرفی کرده واز این طریق از سادگی زنان  سوء استفاده نموده است .
رئیس پلیس فتای استان یزد گفت : در این زمینه متهم دستگیر وتحویل مقام قضایی شد .تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..