رسانه نگاران از نفوذ رسانه‌ای فرصت‌طلبان ثروت‌مدار جلوگیری کنند

"این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری صاحبان ثروت و یا قدرت و ثروت به یافتن راهی برای نفوذ در افکار عمومی می پردازند. کسانی که «پول» را حلال مشکلات دانسته و برای دستیابی به امیال و خواسته های خویش از هزینه کردن آن ابایی ندارند این روزها بیش از هر زمانی به تکاپو افتاده اند.
گر چه جامعه رسانه ای میهن اسلامی ما ایران، دربردانده افرادی متعهد و اخلاق مدار و پاک است، اما تذکر و یادآوری همیشه برای همه می تواند خوب و واجد نفع و فایده باشد.
یادآوری این نکته ضروری است که فعالان رسانه ای و رسانه نگاران شایسته است با رعایت اخلاق حرفه ای و شان و شخصیت خویش و احترام به مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه، از نفوذ رسانه ای تاثیرگذاردن «پول»، کاسبکاران سیاسی و آنان که حریم اخلاق و قواعد بازی سیاسی را رعایت نمی کنند، جلوگیری کنند.
باید تاکید کنم که گرچه فعالیت رسانه ای چه در رسانه های مکتوب و چه رسانه های مجازی برای فعالان مستقل این حوزه همراه با دشواری ها و محدودیت ها و هزینه های سنگین بوده و می باشد، اما شرافت قلم و نویسنده متعهد هیچگاه نباید راه را برای سوء استفاده از چنین فرصتی برای فرصت طلبان باز گذاشت. فرصت طلبانی که می خواهند همه گره های مسیر دستیابی به امیال نفسانی خود را با «پول و ثروت» باز کنند.
شایسته است رسانه نگاران اخلاق مدار همواره با پرهیز از گرفتار آمدن در دام های رنگارنگ فرصت‌طلبان ثروت‌مدار، سخنگو و مدافع مردم بوده و با گستردن کلام و بیان آگاهی بخش به جامعه ، پرچمدار آگاهی، امید، پیشرفت، عدالت و آزادی جامعه باشند.

محمد امامی

بخش نظردهی بسته شده است..