سرایت طلاق به “ازدواج‌های تازه”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مشاور وزیر و معاون سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور گفت: تشکل‌های اجتماعی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، نیازمند ارتقای مهارت و دانش در حوزه فعالیت‌شان هستند، لذا بحث توان‌افزایی آنها در حوزه‌های نرم‌افزاری جدی است.


بهمن مشکینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هم وزارت کشور و هم دستگاه‌های تخصصی اخیرا به این امر بیشتر مبادرت می‌کنند. در حال حاضر حوزه جوانان، برای تشکل‌های جوانان به صورت منطقه‌ای یا موضوعی، کارهای آموزشی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد سراسر کشور است که در اهواز در حال برگزاری است که در آن اطلاعات اصول و مبانی کار تشکیلاتی و شکل‌گیری تشکیلات و محیط کار آنان که محیط اجتماعی است، ارائه می‌شود.

معاون سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور در ادامه در خصوص لزوم آموزش جوانان در راستای تقویت خانواده، گفت: تشکل‌هایی داریم که در حوزه خانواده به وجود می‌آیند و یکی از کارکردهای این تشکل‌ها، مباحث تربیتی و رفتاری در خانواده است. در تمام نقاط کشور نیز تشکل‌هایی در این حوزه وجود دارند که فعالیت‌های خوبی نیز داشته‌اند و با برگزاری کارگاه، همایش و برنامه‌های آموزشی، در راستای ارتقای وضعیت خانواده‌ها در سنین میانسالی و مسایل دیگر فعالیت می‌کنند.

وی در خصوص آمار طلاق و ازدواج جوانان نیز عنوان کرد: در حال حاضر ازدواج در ایران روند متعارفی دارد و در واقع اقبال جوانان به ازدواج در وضعیتی است که رقم آن نسبت به قبل پایین‌تر نیامده و در یک مسیر معتدل رو به جلو است.

مشکینی افزود: امروز آن چه وضعیت نگران‌کننده دارد، افزایش شیب طلاق است؛ یعنی طلاق کمی جوانانه‌تر شده است و همچنین شیب صعودی پیدا کرده است. اکنون وضعیت طلاق در ایران نسبت به ازدواج به آمار حدود ۲۳ درصدی رسیده است که در نقاط مختلف کشور متفاوت است. به هر حال طلاق به حوزه‌های ازدواج‌های تازه و جوان سرایت کرده است. مشاور وزیر و معاون سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور گفت: تشکل‌های اجتماعی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، نیازمند ارتقای مهارت و دانش در حوزه فعالیت‌شان هستند، لذا بحث توان‌افزایی آنها در حوزه‌های نرم‌افزاری جدی است.

بهمن مشکینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هم وزارت کشور و هم دستگاه‌های تخصصی اخیرا به این امر بیشتر مبادرت می‌کنند. در حال حاضر حوزه جوانان، برای تشکل‌های جوانان به صورت منطقه‌ای یا موضوعی، کارهای آموزشی انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد سراسر کشور است که در اهواز در حال برگزاری است که در آن اطلاعات اصول و مبانی کار تشکیلاتی و شکل‌گیری تشکیلات و محیط کار آنان که محیط اجتماعی است، ارائه می‌شود.

معاون سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت کشور در ادامه در خصوص لزوم آموزش جوانان در راستای تقویت خانواده، گفت: تشکل‌هایی داریم که در حوزه خانواده به وجود می‌آیند و یکی از کارکردهای این تشکل‌ها، مباحث تربیتی و رفتاری در خانواده است. در تمام نقاط کشور نیز تشکل‌هایی در این حوزه وجود دارند که فعالیت‌های خوبی نیز داشته‌اند و با برگزاری کارگاه، همایش و برنامه‌های آموزشی، در راستای ارتقای وضعیت خانواده‌ها در سنین میانسالی و مسایل دیگر فعالیت می‌کنند.

وی در خصوص آمار طلاق و ازدواج جوانان نیز عنوان کرد: در حال حاضر ازدواج در ایران روند متعارفی دارد و در واقع اقبال جوانان به ازدواج در وضعیتی است که رقم آن نسبت به قبل پایین‌تر نیامده و در یک مسیر معتدل رو به جلو است.

مشکینی افزود: امروز آن چه وضعیت نگران‌کننده دارد، افزایش شیب طلاق است؛ یعنی طلاق کمی جوانانه‌تر شده است و همچنین شیب صعودی پیدا کرده است. اکنون وضعیت طلاق در ایران نسبت به ازدواج به آمار حدود ۲۳ درصدی رسیده است که در نقاط مختلف کشور متفاوت است. به هر حال طلاق به حوزه‌های ازدواج‌های تازه و جوان سرایت کرده است.

بخش نظردهی بسته شده است..