ضرورت آموزش برای پیشگیری از ایدز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز   مشارکت مردم در حوزه سلامت و همکاری آنها با دولت در بیماریهای سرطان ، دیابت ، تالاسمی و هموفیلی بسیار موثر بوده و دولت به تنهایی نمی تواند در بحث آموزش ، اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری ایدز گام بردارد و فعالیت تشکلهای مردم نهاد در دنیا نیز مورد حمایت دولتها بوده و جهان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرده است . آموزش و اطلاع رسانی تشکل های مردم نهاد در این حوزه تاثیر گذارتر خواهد بود و دامنه پایداری آن نیز بیشتر از نهاد ها و متولیان دولتی است البته همگرایی تعامل و مشارکت دستگاههای استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد .در استانی با صفت دارالعباده و وجود شاخصهای بالای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی فراگیر شدن بحث ایدز و گسترش این بیماری می تواند تبعات مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد .نمی توانیم ایدز را تنها یک بیماری بدانیم و بنامیم زیرا بسیاری از مشکلاتی که امروز در برخی از کشورهای جهان شاهد آن هستیم ناشی از مسائل مربوط به این بیماری و تبعات اقتصادی در آن است .رسالت و مسئولیت مهم ما در این زمینه صیانت از شاخصهای خوب استان در زمینه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سلامت است و باید اهتمام بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم سیاستهای دولت را در بحث ایدز به خوبی دنبال کنیم .نظام و دولت نیز به اهمیت و جایگاه آموزش و اطلاع رسانی در زمینه بیماری ایدز واقف هستند و در آستانه تدوین برنامه چهارم ۵ ساله در بحث بیماری HIV هستیم . متاسفانه در کشور ایران بنابر ملاحظاتی که داشتیم نتوانسته ایم آنگونه که شایسته است دربارۀ بیماری ایدز و راههای پیشگیری از این بیماری آموزش دهیم و اطلاع رسانی کنیم اما باید حداقل در مورد مخاطبان خاص از قبیل دانشجویان ، دانش آموزان ، سربازان و زندانیان اطلاع رسانی مناسب انجام گیرد .ما خواستار تدوین برنامه های عملیاتی و بومی در ذیل راهبردها و استراتژیهای برنامه های کشور هستیم و بر استفاده از تمام ظرفیت ها و توان استان در جهت تحقق این برنامه ها تاکید داریم .

محمد علی طالبی
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد

برگرفته از سخنرانی در همایش آموزشی و پایش پیشگیری از بیماری ایدز
 

بخش نظردهی بسته شده است..