قلب همسرتان را نشانه بگیرید!!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) گاهی انسان ها فکر می کنند هرقدر که تنوع، پول بیشتر و حتی بار علمی بیشتری داشته باشند محبت بیشتری را صادر یا جذب می کنند. بنابراین مردها دنبال کار بیشتر می روند، سختی های بیشتری را به جان می خرند و از خانه و همسر دور می شوند و چه بسا مردی با نگاهی حق به جانب این نکته را بگوید که من برای خانواده ام همه چیز را به جان خریده ام در حالی که خانواده را در حق خودش بی توجه می پندارد. زن نیز اسیر توجه به مصرف گرایی و تنوع های زیاد می شود و زندگی را با تجارت اشتباه می گیرد و به جای توجه به همسر گمان می کند که مرد وظیفه اش تامین زندگی است و باید به او سخت گرفت. زن و مرد به جای توجه به توانمندی های واقعی شان به بیشتر کردن دارایی هایشان می پردازند. درست است که تنگنای مالی تنش های سختی را در زندگی رقم می زند؛ اما اگر نگاه مان را تغییر بدهیم و زندگی را فرصتی برای با هم بودن بدانیم همان تنگناهای مالی راهی می شود برای کشف توانمندی های پنهان یکدیگر، بروز محبت بیشتر و استقامت و فداکاری.

 
 
 
داشته هایتان را با هم مصرف کنید
 
به یاد داشته باشیم که هر چه را که در زندگی مشترک به دست می آوریم چه جدا و چه با هم، با یکدیگر خرج و هزینه کنیم. اگر ما حقوق و داشته هایمان را خانوادگی هزینه کنیم کم کم سر یک سفره نشستن ها شکل می گیرد و تنها هزینه کردن ها از بین می رود. زن ها برای مردان انتظار می کشند و مردان برای دیدن زن ها با اشتیاق در خانه حضور می یابند.
 
 
 
توجه به جزئیات را شوخی نگیرید
 
مرد و زن در رابطه های دوستی با همجنس های خود، محبت ها و توجه های کلی را می بینند و آن را در قالب گفت و گوهای دو طرفه بروز می دهند؛ اما آنچه که زوجین در زندگی مشترک از هم انتظار دارند، در فضای خانواده توجه به جزئیات و تغییرات است. گاهی زن ها برای محک زدن توجه و محبت مردشان در جزئیات تغییراتی ایجاد می کنند تا محبت مردان را به محک بگذارند. مردان نیز در مواجهه با زنان به این توجه می کنند که زنان چه تغییرات ریزی را برای آنان انجام داده اند.
 
 
 
به همسرتان فرصت محبت کردن بدهید
 
ما همیشه به دنبال محبت دیدن از طرف دیگران هستیم؛ ولی در روابط زوجین، مهم این است که زن اجازه بدهد مرد به او محبت کند و مرد نیز به همین شکل عمل کند. محبت مرد در بیان نیازها، خواسته ها و پیگیری هایش خلاصه می شود و محبت زن در انتظار برآورده کردن درخواست هایش از مرد خلاصه می شود. این گفت و گوی دو طرفه است که باعث ساخته شدن این نوع محبت در بین زوجین می شود.
 
 
 
حتما و حتما حرف بزنید
 
روابط زوجین قوی ترین رابطه ای است که در آن گفت و گو به هر بهانه ای باعث شکل گیری محبت می شود  ولی زمانی که دو طرف توانایی بیان حرف های خود و ابراز احساسات شان را داشته باشند و اصول گفت و گوی سازنده را بدانند. آن ها باید مدتی هر روز درباره مسائل اطراف گفت و گو کنند، گاهی شنونده باشند و گاهی گوینده. اگر زوجین مهارت گفت و گو  کردن را بدانند می توانند مشکلات، خستگی ها و عصبانیت های هم را درک کنند و از آن بکاهند. گفت و گوی موثر در ارتباط کلامی، مکث و صحبت بجا، تنوع در لحن صحبت، ساده گویی، بیان شفاف و صریح خواسته و برقراری  ارتباط چشمی موثر می تواند تاثیرات بسیار موثری در روابط بگذارد.
 
 
 
هدیه ای بسازید و تقدیم کنید
 
هیچ هدیه ای را نباید خرید. هدیه ثمره دوست داشتن است و باید آن را با زمان گذاشتن بسازیم. گاهی هدیه ای کوچک که با دستان مان ساخته می شود بیش از هدیه قیمتی و آماده می ارزد چون ثمره محبت قلبی، تلاش و زمان گذاشتن ماست ولی هدیه ای که به صورت آماده خریداری می شود فقط ثمره پول ماست؛ بنابراین گاهی به جای خرید هدیه به فکر ساختن آن باشید.

بخش نظردهی بسته شده است..