کسب رتبه دوم کشوری هیات اسکواش یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) رئیس هیات اسکواش استان یزد گفت: ارزیابی عملکرد سه ماهه سوم سالجاری هیات های اسکواش سراسر کشور از سوی فدراسیون اسکواش در دو بخش قهرمانی و همگانی انجام شد که هیات اسکواش یزد بعد از استان تهران در مجموع با پانصد وبیست وسه امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

نگهی افزود:استان تهران با هشتصدو شصت وهفت و استان سمنان با سیصدونه امتیاز در رده های اول و سوم جدول رده بندی این ارزیابی قرار دارند.
صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..