فحاشی رسانه های تندرو در سایه سکوت مدعی العموم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مرتضی بانک، معاون کل نهاد ریاست جمهوری و رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه در همایش این حزب در استان آذربایجان شرقی گفت: اگر فردی از رسانه های همسو با دولت مطلبی را منتشر کند از تمام ارگانهای رسمی کشور آنچنان بر آن رسانه می تازند تا عرصه بر او تنگ شود. اما کافی است رسانه های خودشان همانند یالثارات، شنیع ترین ادبیات را که فقط لیاقت خودشان است را بگویند، همه آن تریبون های رسمی سکوت اختیار می کنند. متاسفانه این رسانه ها در سایه سکوت مدعی العموم اینگونه فحاشی می کنند.

بخش نظردهی بسته شده است..