اولین نشست مشترک نمایندگان حوزه علوم مامایی و باروری در یزد

اولین نشست مشترک نمایندگان دانشگاههای قطب هفتم در حیطه توسعه علوم مامایی و باروری در یزد برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)دبیر گروه توسعه علوم مامایی و باروری قطب هفتم، در گفتگو با خبرنگار وب دا اظهار داشت: با توجه به سابقه دانشگاه علوم پزشکی یزد در حوزه زنان، مامایی، تولید مثل و ناباروریف ماموریت اختصاصی در " توسعه علوم مامایی و باروری" به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی واگذار گردیده است.

بهناز انجذاب افزود: در این نشست مقرر گردید تا دانشگاه علوم پزشکی یزد، در حیطه های همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط، تلاش جهت تامین اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه این حیطه، شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و گسترش زیر ساخت های لازم جهت تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه اهتمام ورزد.

گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی یزد به همره دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، کاشان و شهرکرد در قطب هفتم واقع شده اند و ماموریت های عمومی و اختصاصی نیز به این دانشگاهها واگذار شده است.

بخش نظردهی بسته شده است..