۲۱عمل اهدای اعضادربیمارستان شهید رهنمون یزدانجام شد

اعضای بدن سوپروایزر اتاق عمل پژوهشکده تولید مثل استان یزد دربیمارستان شهید دکتر رهنمون اهداشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)؛جلال قاسم زاده ۳۴ ساله؛ دراثر خونریزی مغزی وکاهش سطح هوشیاری در تاریخ ۷/۱۰/۹۴ به اورژانس بیمارستان شهید دکتر رهنمون اعزام و دربخش آی سی یو اعصاب بیمارستان بستری گردید. بدنبال تائید مرگ مغزی بیمار درتاریخ ۸/۱۰/۹۴، واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه با رضایت خانواده قاسم زاده  کبد و یک کلیه بیمار به بیمارستان نمازی شیراز و یک کلیه جهت پیوند به بیمارستان شهید صدوقی یزد فرستاده شد .

جلال قاسم زاده کارشناس ارشد آزمایشگاه اندولوژی و سوپروایزراتاق عمل پژوهشکده علوم تولید مثل استان بود.

روحش شاد و یادش گرامی

بخش نظردهی بسته شده است..