شورای اداری استان و تجلیل از پژوهشگر برتر یزدی

جلسه شورای اداری استان یزد با حضور صالحی فر معاون رییس جمهور و رییس میراث فرهنگی کشور و نمایندگان مردم استان برگزار و در این جلسه از حسین مسرت پژوهشگر برتر یزدی و همچنین طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور تجلیل شد.

بخش نظردهی بسته شده است..