راهبرد جدید انتخاباتی:

استفاده اصولگرایان یزدی از ظرفیت گروههای مرجع/آیا اصولگرایان یزدی پیروز انتخابات مجلس می شوند؟

کاندیداهای اصولگرای یزدی در انتخابت مجلس برای پیشبرد اهداف خود و معرفی هرچه بیشتر در بین مردم ،استفاده از ظرفیت گروههای مرجع را دردستور کار خود قرار داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) گروههای مرجع گروههایی هستند که بواسطه محبوبیت اجتماعی در بین مردم می توانند بخوبی نقش کانال های رسانه ای را ایفا نمایند.

شواهد خبرنگار ما نشان می دهد که برخی از کاندیداهای اصولگرا در این استان با استفاده از این ظرفیت،از هم اکنون فعالیت های تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند.

یکی از این کاندیداهای اصولگرا قرار است از ظرفیت یک پزشک سرشناس که در سالهای گذشته مسئولیت ستاد انتخاباتی یکی از نمایندگان مجلس در دوره پیش را برعهده داشته است استفاده نماید.

البته برخی دیگراز کاندیداها نیز رایزنی نموده اند که برخی افراد سرشناس در مراسم هایی که شرکت می کنند آنان را همراهی نمایند.

به اعتقاد برخی کارشناسان ،از آنجایی که در این دوره از انتخابات اصولگرایان انچنان شناخته نشده ای دراستان یزد کاندیدای انتخابات شده اند،این راهبرد رسانه و تبلیغاتی دردستور کار قرار گرفته است.تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..