رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور دومین جلسه پیگیری مشکلات پرستاری:

پیگیری قانون ارتقای بهره وری پرستاران

رییس کل سازمان نظام پرستاری کشور در دومین جلسه پیگیری مشکلات پرستاری که با حضورهیات مدیره نظام پرستاری ورئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد ، بر پیگیری قانون ارتقای بهره وری،تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)علی محمد آدابی در این جلسه اظهار داشت: نظام پرستاری در تقابل با جامعه پزشکی نیست و پرستار و پزشک همانند دو بال نظام سلامت هستند که هردو دوشادوش هم کار می کنند.

وی افزود: اجرایی شدن قانون ارتقای بهره وری در همه مراکز و همچنین اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از طریق نظام پرستاری کل در حال پیگیری است .

وی درادامه خواستار واگذاری امور پرستاری به خود پرستاران شد و گفت: با توصیه به انتخاب لایه های بینابینی پرستاری اعم از مترون ها و سوپروایزرها و مسئولین بخشها توسط خود پرستاران، روش انتخابی -انتسابی را برای برگزیدن مترون های بیمارستانی  پیشنهاد داد تا از این طریق تفاهم هر چه بیشتر بین سیستم و جامعه پرستاری ایجاد گردد .

رییس کل نظام پرستاری کشور با بیان اینکه جامعه پرستاری بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، تحت فشار کاری مضاعف است ،خواستار درک بیشتر شرایط و سختی کار پرستاری از طرف مسئولین شد و افزود: کار پرستار با اجرای این طرح حداقل سه برابر شده  و منطقی است که برای حفظ انگیزه،پرداختی به پرستار نیز به همین میزان افزایش یابد.

 وی همچنین، ضمن تشکر از حمایتهایی که در سطوح بالا، از نظام پرستاری شده گفت: هیات مدیره های نظام پرستاری در سراسر کشور، برگزیدگان جامعه پرستاری هستند و مسئولین باید به خواسته های آنها گوش فرا دهند چرا که جامعه پرستاری به عنوان سرمایه در خدمت نظام سلامت کشور است.

رییس دانشگاه نیز در این جلسه، در راستای پیگیری مشکلات پرستاران، قول مساعدت و همکاری داد.

بخش نظردهی بسته شده است..