فوری:تمدیدمهلت نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس در یزد

no-thumbs

مهلت نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه استان یزد تا ساعت 21 ادامه دارد و تمدید شد.

بخش نظردهی بسته شده است..