یک مقام مسئول هشدار داد:

ساخت و سازهای غیر مجاز در استان یزد افزایش یافته است

مدیرکل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری یزد گفت: متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در استان یزد زیاد شده و وظیفه شهرداری این است که از پیدایش ساختمانهای غیر مجاز با تسهیلی که در صدور پروانه انجام می دهد جلوگیری کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سید رضا خادمی در نشست آشنایی باحدود و اختیارات شوراهای اسلامی در میبد بر دقت نظر در ساخت و سازهای غیر مجاز از سوی شورا و شهرداری تاکید کرد و گفت:ساخت و سازها نباید خارج از ضوابط طرح های تفضیلی شهر ها صورت گیرد و ساختار شهرها باید بر اساس ضوابط و بخش نامه ها ،مصوبات و طرح های بالادستی که موجود است شکل بگیرد.
خادمی خاطرنشان کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز علاوه بر اینکه وضعیت شهرسازی شهر را به هم می ریزند بلکه بعضا به علت عدم رعایت اصول فنی به ویژه آیین نامه ۲۸۰۰ خطر آفرین هستند و مشکلاتی را در آینده به وجود خواهند آورد .
وی با اشاره به اینکه وظایف شوراها و شهرداری بسیار گسترده است افزود: با توجه به نسبت جمعیتی که ما شهروندان شهرنشین در سطح استان داریم و خدماتی که شهرداری ها در استان به شهروندان می دهند لازم است که شهرداری ها خدمات مناسب تری را ارائه کنند.
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری با اشاره به بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری های کل استان گفت:این بودجه باید در راستای خدمت رسانی مناسب به شهروندان هزینه شود و در گروه نظارت مناسب شوراهای اسلامی به بودجه شهرداری هاست تا شهرداران این بودجه ها را به نحو مطلوب تنظیم و به تصویب شورا اسلامی شهر برسانند .
خادمی با بیان اینکه امیدواریم با تشکیل این جلسات بتوانیم راهکارهای مناسب برای خدمت رسانی به شهروندان درسال آینده داشته باشیم گفت: یکی از مواردی که شوراهای اسلامی و شهرداری ها باید به آن توجه داشته باشند بحث منابع درآمدی پایدار برای شهرداری هاست چرا که درآمدهای شهرداری ها محدود است .
وی تصریح کرد: شورا و شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار و اجرای پروژه های مشترک باید از توان بخش خصوصی استفاده کنند .
مدیرکل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری با اشاره به تشکیل شورای عالی سرمایه گذاری در استان گفت:امیدواریم با ترکیب مشخصی که نماینده معاون عمرانی استاندارهم حضور دارد بتوانیم منابع درآمدی را کسب کنیم که خیلی از پروژه های شهر که مورد نیاز مردم است با استفاده از توان بخش خصوصی اجرایی کنیم .ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..