اولین دوره همایش نانو تکنولوژی در شهرستان خاتم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) اولین دوره همایش نانو تکنولوژی ویژه دانش آموزان شهرستان خاتم برگزارشد.

 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خاتم گفت:بیش از چهار صدو پنجاه نفر از دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم و آموزگاران مدارس شهرستان خاتم در این همایش یک روزه شرکت کردند.

حبیب الله کاظمی نسب افزود: کاربرد های فناوری نانو،چگونگی ساخت نانو ذره ها ، ابزار و وسایل لازم برای ساخت نانو ذره ها ازجمله موضوعات این همایش بود. وی آشنایی بیشتر دانش آموزان با این علم نوپدیدو فعالیت بیشتر در حوزه فناوری نانو را ازجمله اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد.

بخش نظردهی بسته شده است..