رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد:

تا نقطه ایده آل سلامت، فاصله زیادی داریم/ عرصه سلامت، نیازمند بسیج همگانی ارگانهاست

رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد در مراسم تجلیل از عوامل اجرایی بیمارستان صحرایی، بر ضرورت همکاری بین بخشی و بسیج عمومی ارگانها در عرصه سلامت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد در این مراسم اظهار داشت: مهمترین دستاورد ما در برپایی بیمارستان صحرایی، واقف شدن به ین امر است که علی رغم آنکه، یزد استان سلامت محور است اما همچنان از محور عدالت در سلامت فاصله زیادی داریم.

محمد رضا میرجلیلی با اشاره با اینکه عرصه سلامت، نیازمند بسیج همگانی ارگانهاست افزود: رایگاه بودن ارائه خدمات در بیمارستان صحرایی، علت استقبال مردم از این اقدام نیست بلکه به این دلیل است که  در برنامه چهارم و پنجم توسعه، درعرصه بهداشت و درمان عقب مانده ایم و جبران این امر نیازمند بسیج همگانی ارگانهای ذیربط در عرصه سلامت عمومی است.

سومین بیمارسان صحرایی شهدای جامعه پزشکی استان، همزمان با هفته بسیج و با ویزیت بیش از ۱۶ هزار نفر در منطقه حسن آباد یزد برپا گردید و خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی متعددی به صورت 

رییس دانشگاه علوم پشکی یزد  اظهار داشت: مهمترین دستاورد ما در برپایی بیمارستان صحرایی، واقف شدن به ین امر است که علی رغم آنکه، یزد استان سلامت محور است اما همچنان از محور عدالت در سلامت فاصله زیادی داریم.

محمد رضا میرجلیلی با اشاره با اینکه عرصه سلامت، نیازمند بسیج همگانی ارگانهاست افزود: رایگاه بودن ارائه خدمات در بیمارستان صحرایی، علت استقبال مردم از این اقدام نیست بلکه به این دلیل است که  در برنامه چهارم و پنجم توسعه، درعرصه بهداشت و درمان عقب مانده ایم و جبران این امر نیازمند بسیج همگانی ارگانهای ذیربط در عرصه سلامت عمومی است.

سومین بیمارسان صحرایی شهدای جامعه پزشکی استان، همزمان با هفته بسیج و با ویزیت بیش از ۱۶ هزار نفر در منطقه حسن آباد یزد برپا گردید و خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی متعددی به صورت رایگان به مردم ارائه شد.

 

بخش نظردهی بسته شده است..