ویژه انتخابات:

تکذیب کاندیداتوری اولیاء از حوزه یزد/ اولیاء از حوزه تهران ثبت نام کرده است

امروز صبح در خبرها از ثبت نام علی اکبر اولیاء در انتخابات از حوزه یزد واشکذر نام برده شد اماپیگیری های یزدی نیوز از ثبت نام وی در حوزه تهران خبر می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد واشکذر دردوره هشتم مجلس امروز صبح با حضوردر وزارت کشور در انتخابات مجلس دهم در حوزه تهران ثبت نام کرد.
این در حالی است که در خبرهای صبحگاهی به اشتباه نام وی در ثبت نام کنندگان حوزه یزد و اشکذر آمده بود که بدینوسیله پوزش می طلبیم.
 

بخش نظردهی بسته شده است..