زمزمه های انتخاباتی:

سید ضیاء مرتضوی از یزد کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان می شود

سید ضیاء مرتضوی از یزد کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) یک منبع مطلع به تابناک یزد،،گفت:او به زودی کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس خبرگان ثبت می کند.

سوابق آموزشی و پژوهشی:

تدریس دروس اصلی و فرعی حوزوی از مقدمات تا دوره سطح (کفایه) بیش از ۱۵ سال

تدریس خارج فقه: هفت سال

مقالات منتشره: بیش از دویست مقاله کوتاه و بلند در موضوعات مختلف فقهی، تفسیری، اجتماعی، تاریخی، اخلاقی و سیاسی.

کتاب های منتشر شده:

    فقه الثقلین (کتاب الطلاق) _ موسسه تنظیم و نشر امام _ ۱۳۸۰ _ چاپ ۳
    فاطمه گلواژه آفرینش _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۷ _ چاپ ۱۱
    درآمدی بر شناخت مسائل زنان _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۷
    روزهای خاطره _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۹ _ چاپ ۲
    امام خمینی و الگوهای دین شناختی در مسائل زنانی _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۸
    درآمدی بر شکل گیری شخصیت جوان _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۹ _ چاپ ۲
    عاشورا در فقه _ بوستان کتاب _ ۱۳۷۷
    مسائل زنان، پرسشگری و شبهه شناسی _ میثم تمار _ ۱۳۸۵
    اسلام و زن _ میثم تمار _ ۱۳۸۵
    اجتهاد در محاق،روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۸۸
    حضور زنان در عبادت های گروهی، دبیرخانه ائمه جمعه، ۱۳۸۸

مقالات منتشره شده:

    شایستگی زنان برای قضاوت _ حکومت اسلامی _ ۱۳۷۶
    حضور زنان در حدیث غدیر _ علوم حدیث _ ۱۳۷۷
    حرمت روایات را پاس بداریم (نقد) _ علوم حدیث _ ۱۳۷۷
    شیخ مفید و فقه حکومت _ مجموع آثار کنگره مفید _ ۱۳۷۲
    درآمدی بر مصرف خمس در نگاه شیخ انصاری _ مجموعه آثار شیخ انصاری _ ۱۳۷۳
    محقق اردبیلی و جواز قضاوت زنان _ مجموعه آثار کنگره مقدس اردبیلی _ ۱۳۷۵
    امام خمینی و اصول ثبات و تغیر در احکام _ مجموع آثار نقش زمان و مکان _ ۱۳۷۴
    درآمدی بر اصول مقدماتی اقتصاد از نگاه امام _ مجموعه آثار اندیشه های اقتصادی امام _ ۱۳۷۴
    بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه _ حکومت اسلامی _ ۱۳۸۱
    مبانی کلامی فقه حجاب و مسئولیت های دولت اسلامی _ مجله فقه و مجله پیام زن _ ۱۳۸۶
    امام خمینی، کرامت انسان و پرسش هایی چند _ مجموع آثار کنگره امام خمینی و کرامت – 1386
    اخلاق حکومتی (در ۳۰ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۷۰ _ ۱۳۶۹
    امام خمینی و تصحیح اندیشه ها _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۷۰
    عدالت اجتماعی در مصاف با اسلام آمریکایی _ نشریه نامه قم _ ۱۳۷۸
    سکینه، دختر شهادت ، بانوی آب _ نشریه پیام زن _ ۱۳۷۸
    ساره، همسر قهرمان توحید _ نشریه پیام زن _ ۱۳۷۸
    اصول گرایی علوی در چالش با … _ حکومت اسلامی _ ۱۳۷۹
    بازشناسی حکومت علوی، … _ حکومت اسلامی _ ۱۳۷۹
    اگر من جای شما بودم (نقد) _ پیام زن _ ۱۳۷۷
    تفسیر سوره نور (۲۸ قسمت) _ پیام زن _ سال های مختلف
    سیره روحانیت (۸ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۷۰ _ ۱۳۶۹
    زن و جامعه در نگرش استاد مطهری (۱۲ قسمت) _ پیام زن _ ۱۳۷۲ _ ۱۳۷۱
    حق سرپرستی در خانواده _ پیام زن _ ۱۳۷۳
    بایسته های پژوهش در فقه سیاسی _ حکومت اسلامی _ ۱۳۷۹
    روحانیت و حضور در مدیریت سیاسی _ حکومت اسلامی _ ۱۳۸۱
    عبرت بزرگ عاشورا _ نامه جامعه _ ۱۳۸۶
    عدالت اقتصادی در المیزان _ (کتاب مرزبان وحی و خرد) _ ۱۳۸۱
    انقلاب اسلامی منای وحدت جهان جهان اسلامی (۲ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۵
    نسبت روحانیت و راهبرد اتحاد ملی و … _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۶
    استقلال و شأن حوزه را حفظ کنید _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۶
    حضور روحانیت در مدریت کشور _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۷
    مسئولیت عالمان در نقل و نشر _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۶
    تربیت طلبه جامع الشرایط – روزنامه جمهوری اسلامی – 1386
    فقه استوار در سایه مبانی استوار (شخصیت فقهی آیت الله فاضل) روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۶
    امام خمینی و اصول تحول در فقه و فقاهت (۱۳ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۶۸
    سرنوشت سلمان رشدی (فقهی) (۳ قسمت) _ روزنامه جمهروی اسلامی _ ۱۳۶۹
    علی(ع) خورشید تابان و چهره … (۴ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۶۸
    روحانیت در نگاه شهید مظلوم آیت الله بهشتی (۱۲ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۶۸
    گزارش وارد بازدید روحانیون از یزد (۷ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۷۵
    زاینده رود سرود سازندگی و امید _ (گزارش) (۱۰ قسمت) _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۷۰
    امام خمینی، کرامت انسان و چند پرسش _ مجموعه آثار کنگره کرامت انسان _ ۱۳۸۶
    امام خمینی و اخلاق سیاسی روحانیت _ روزنامه جمهوری اسلامی _ ۱۳۸۷
    خبرگان، خاستگاه مشروعیت نظام _ روزنامه جمهوری اسلامی
    آموزش دختران، نیازها، باورها – پیام زن
    کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران _ حکومت اسلامی
    دفاع از فلسطین، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران _ حکومت اسلامی
    شهید مدرس و فقه حکومت _ روزنامه جمهوری اسلامی
    امام خمینی و راهبرد تهاجم _ روزنامه جمهوری اسلامی
    پروهشی در تعیین تاریخ ولادت فاطمه (س) _ پیام زن
    ثبات و توسعه دو راهبرد جدایی ناپذیر _ حکومت اسلامی
    و مقالات متعدد دیگر

مقالات و کتب غیر منتشره:

    عبادت زن _ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    حضور زن در نمازهای جمعه و جماعت و عید _ دبیرخانه ائمه جمعه
    مشکاة الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (ج ۱) _ موسسه تنظیم و نشر آثار امام
    حضور حضرت فاطمه در فقه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    رسالة فی قاعده التسامح (فقه)
    رسالة فی قاعدة نفی السبیل (فقه)
    سن یائسگی
    رسالة فی قاعدة عدم شرطیة البلوغ (فقه)
    رسالة فی قاعدة تعظیم الشعائر
    رسالة فی تعریف القواعد الفقهیه (فقه)

جوایز:

    نگارش ها در موضوع حضرت امام خمینی _ جشنواره اشراق _ ۱۳۷۹
    پژوهش عبادت زن در فقه اسلامی _ دبیرخانه پژوهش های دینی _ ۱۳۸۵
    سردبیری ویژه نامه سه جلدی اندیشه سیاسی عاشورا (جمعی) _ کتاب سال ولایت _ ۱۳۸۲

راهنمایی و مشاوره

حدود ۲۰ پایان نامه

مدیریت علمی – اجرایی:

۱. سردبیری مجله پیام زن ۱۳۷۰-۱۳۸۶

۲. سردبیری فصلنامه حکومت اسلامی ۱۳۷۸ – 1381

۳. مسئولیت مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه خبرگان ۱۳۷۷ – 1381

۴. مدیریت پژوهشکده فقه و حقوق ۱۳۸۶ – 1390

۵. مدیریت دانشنامه امام خمینی ۱۳۹۰ – ادامه دارد

۶. عضویت شوراهای مختلف

بخش نظردهی بسته شده است..