آغاز ساخت رینگ قطب آباد اردکان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) ساخت رینگ قطب آباد اردکان آغاز شد.

 

شهردار اردکان گفت: این طرح در زمینی حدود سه هزار وششصد متر و مساحتی حدود هزار وصد ودو متر مربع با مبلغ بیست ودو میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید

شهابی زاده افزود: این طرح در راستای توسعه شهری و کاهش حجم ترافیک بلوار خیابان آیت الله خامنه ای به خیابان امام خمینی و محلات اطراف آن انجام می شود.
صداو سیما

بخش نظردهی بسته شده است..