حمله تندروها به یک همایش مجوز دار:

حمله به موسوی لاری وزیر اسبق کشور در دانشگاه یزد

سخنرانی موسوی لاری در دانشگاه یزد با حمله تندروها به وی نیمه تمام ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) در مراسم سخنرانی موسوی لاری در دانشگاه یزد هنگام پاسخ گویی وی به سوالات دانشجویان، عده ای از منتفدان با ایجاد سروصدا سعی در بهم زدن سخنرانی کردند اما موسوی لاری همچنان به صحبت های خود ادامه داد.

در ادامه با حرکت یکی از تندروها به سمت سن، موسوی لاری سخنان خود را قطع کرد  و به سمت خارج سالن حرکت کرد که تندروها به سمت وی هجوم بردند اما با ممانعت انتظامات سالن موسوی لاری از سالن خارج شد.
در ادامه نیز حمله کنندگان با انتظامات مراسم درگیر شدند و به زد و خورد پرداختند.
گفتنی است در روزهای اخیر نیروهای تندرو در دانشگاه یزد با انتشار اطلاعیه ای تهدید کرده بودند که مراسم سخنرانی موسوی لاری را بهم خواهند زد و سایت های وابسته به نهادهای خاص خط ایجاد اغتشاش در دانشگاه را شروع کرده بودند.

بخش نظردهی بسته شده است..