پولدارها ۹ برابر فقرا می‌خورند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  متوسط هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در پردرآمدترین خانوارهای ایرانی بیش از ۸٫۸ برابر هزینه خوراکی ها در پایین ترین دهک درآمدی ایران است .


بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خوراکی ها در یک خانوار شهری ایرانی در سال گذشته اندکی بیش از ۸ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که خانوارهایی با پایین ترین رقم درآمد و هزینه که در دهک اول قرار گرفته اند تنها ۲ میلیون و ۳۳ هزار تومان صرف خرید خوراکی و اشامیدنی کرده اند.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، خانوارهایی با دهک های بالای درآمدی اما در این مدت ۱۷ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان صرف خرید خوراکی در یک سال کرده اند . رقمی که نشانگر فاصله ۸٫۸ برابری هزینه خوراکی ها و اشامیدنی ها در میان بالاترین و پایین ترین دهک درآمدی است.
 با توجه به اعلام بعد ۲٫۶۷ نفر برای هر خانوار واقع در دهک اول درآمدی می توان چنین برداشت کرد که در سال ۱۳۹۳ افرادی که در کم درامد ترین خانوار های ایرانی زندگی می کردند حدود ۷۶۱ هزار و ۴۸۰ تومان صرف هزینه های خوراکی و آشامیدنی در طول یک سال کرده اند که حتی در مقایسه با متوسط کشوری رقمی بسیار اندک است .

 

بخش نظردهی بسته شده است..