مردم به صدا و سیما اعتماد ندارند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در یکی از آخرین نظرسنجی‌های ملی خود در اوایل ماه جاری (آذر ماه ۱۳۹۴) به بررسی اعتماد مردم به رسانه‌های مختلف پرداخت.


به گزارش تابناک یزد، این طرح ملی در مناطق مختلف کشور شامل مراکز استان‌ها‌، شهرهای درجه ۲ و روستاها با حجم نمونه ۴۳۹۰ نفر به شیوه نمونه گیری چند مرحله‌ای انجام گرفته است.

نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که ۲۹ درصد مردم کشور معتقدند صدا و سیما تا حد زیادی واقعیت جامعه را منعکس می‌کند و در مقابل ۴۰ درصد مردم معتقدند صدا و سیما واقعیت جامعه را به میزان کم منعکس می‌کند. ۳۰ درصد نیز نظر بینابین داشته‌اند. میانگین ارزیابی مردم کشور از انعکاس واقعیت توسط صدا و سیما بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ برابر با ۴۵ است که پایین تر از نقطه متوسط طیف قرار گرفته است.

نتایج نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند به طرز معناداری نظر منفی‌تری نسبت به انعکاس واقعیت در صدا و سیما دارند؛ به این ترتیب که ۳۲ درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و ۲۵ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند صدا و سیما به میزان زیادی واقعیت جامعه را منعکس می‌کند.

نتایج نشان می‌دهد صدا و سیما در جلب اعتماد جوانان موفق عمل نکرده چرا که ۲۳ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله کشور معتقد به انعکاس واقعیت توسط صدا و سیما هستند و این میزان برای گروه سنی میانسال (۳۰ تا ۴۹ ساله) برابر با ۲۹ درصد و برای گروه سنی بالای ۵۰ سال برابر با ۳۹ است.

اما نتایج مربوط به این سوال در شهر تهران متفاوت است؛ به این ترتیب که ۲۳ درصد مردم شهر تهران صدا و سیما را در انعکاس واقعیت جامعه موفق دانسته و معتقدند صدا و سیما به میزان زیاد واقعیت جامعه را منعکس می‌کند و در مقابل ۴۹ درصد مردم نظر عکس داشته و معتقدند صدا و سیما واقعیت را به میزان کمی منعکس می‌کند. حدود ۲۸ درصد نیز نظر بینابین داشته اند و معتقدند صدا و سیما به میزان متوسطی واقعیت جامعه را منعکس می‌کند.

بخش نظردهی بسته شده است..