تشکیل کمپین برای حضور وزیر دولت اصلاحات در انتخابات مجلس:

زمزمه های جدی حضور بیطرف برای کاندیداتوری از حوزه یزد و اشکذر

از شب گذشته کمپین های متفاوتی برای دعوت از این فعال سیاسی که اصالتا یزدی بوده و در دهه 60استانداری یزد را برعهده داشته،تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  سایت تابناک یزد نوشت:با این حال بیطرف چند وقت پیش در گفتگو با تابناک یزد حضورش در انتخابات را رد کرده بود و اعلام کرد:با توجه به انتصابش در سازمان نظام مهندسی تهران برنامه ای برای حضور در انتخابات مجلس ندارد.او همچنین اعلام کرد: بدلیل حضور نیروهای نخبه و فعال سیاسی اصلاح طلب یزدی نیازی نمی بیند که خود خواسته باشد علنا دراین دوره شرکت نماید.

در همین حال بعد از منتفی شدن حضور بیطرف، رایزنی های گسترده ای از سوی سران ارشد اصلاح طلبان یزدی برای حضور افرادی همچون علی اکبر اولیاء(نماینده ساابق یزد)،صالحی منش (استاندارسابق قم) و زهرا عابدینی (فعال حوزه زنان)در حال انجام است.

با این حال بعد از موج کمپین برخی جوانان سیاسی و گروههای مردمی برای شرکت بیطرف در انتخابات ،معلوم نیست که این فعال سیاسی دعوت آنها را خواهد پذیرفت یا همچنان بی سرو صدا همچون سالهای گذشته در لایه های درونی احزاب اصلاح طلب به بحث های مشورتی خود ادامه می دهد.

بخش نظردهی بسته شده است..