نخستین هم اندیشی ملی حوزه های آبخیز کشور در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) نخستین نشست هم اندیشی ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور در یزدبرگزار شد. در این نشست یکصد نفر از اساتید و روسای دانشگاههای سراسر کشور،مدیران کل منابع طبیعی استانها و کارشناسان و مدیران ستادی سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری کشور حضور داشتند .

معاون آبخیز داری، مراتع و بیابان سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری کشوردر این نشست گفت: هم اکنون در بیست ودو استان کشور طرح ترسیب کربن و در سیزده استان کشو ر طرح منارید با مشارکت مردم در حال اجراست وامیدواریم با مشا رکت مردم در مدیریت حوزه های آبخیز نیز افزایش یابد.
دکتر گرشاسبی افزود: در برنامه ششم توسعه کشور برنامه ریزی شده تا با تعیین چهار حوزه مهم آبخیز کشور طرحهای مشارکت مردمی در این حوزه ها را گسترش داده و در برنامه هفتم در همه کشور اجرایی شود.
بحث و تبادل نظر پیرامون تقویت و انسجام سازمانی در راستای مدیریت یکپارچه عرصه های منابع طبیعی و افزایش مشارکت مردم در مدیریت حوزه های آبخیز از مهمترین اهداف نخستین نشست هم اندیشی ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور بود .
صدا و سیما

 

بخش نظردهی بسته شده است..