قتل در شهر ۵ هزار ساله‌ ایران!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) حدود ۵ هزار سال پیش مردمان شرق ایران آن چنان در صلح زندگی می‌کردند که کشف اسکلتی با جمجمه جدا شده از بدن، یافته‌های باستان‌شناسان را زیر سوال برد.

 

 در ۱۵ فصل کاوش محوطه باستانی شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان، نزدیک به ۱۱۰۰ گور کاوش شده است که در میان آن‌ها اسلکتی با سَر جدا شده و آلت قتاله‌ای در کنارش از وقوع یک مجازات و یا قتل خبر می‌دهد.

 

نحوه خاکسپاری این جسد به نظر باستان‌شناسان عجیب نیست، چرا که در کنار این اسکلت که متعلق به مردی جوان با سنی در حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است، ظروف و نذری‌هایی نیز همانند سایر مردگان مدفون در گورستان شهر سوخته، به خاک سپرده شده است.

 

آنچه این گور را از سایر قبرهای شهر سوخته متمایز می‌کند، جمجمه جدا شده از بدن و خنجری در کنار اسکلت است، صرف نظر از فرضیه وقوع یک قتل، سرپرست کاوش‌های شهر سوخته نیز این احتمال را مطرح می‌کند که شخص دفن شده یک متخلف بوده که مجازات شده و با انجام تشریفات مذهبی به خاک سپرده شده است. مصداق او برای این ادعا، وجود همان ظروف و نذری‌های دفن شده همراه با اسکلت است.

 

 

تشریح صحنه قتل در کاخ سوخته

 

قتل دوم مربوط به نوجوانی ۱۴ ساله است که منصور سیدسجادی آن را برای خبرنگاران حاضر در صحنه جرم که همان کاخ سوخته باشد، تشریح می‌کند. او در حالی‌که توضیح می‌دهد کاخ سوخته ۶۵۰ متر مربع وسعت دارد و تنها عمارتی است که چهار دور زندگانی در آن گذرانده شده و آخرین دوره استقرار تمدن ۵ هزار ساله شهر سوخته در آن اتفاق افتاده، بخشی از این کاخ را که نماد شهر سوخته است، محل وقوع قتل دوم معرفی می‌کند.

 

نزدیک به ۵ هزار سال پیش در زمان آتش‌سوزی، دیواری از این ساختمان بر سر نوجوان ۱۴ ساله فرو می‌ریزد، اما آنچه باعث شده باستان‌شناسان به فرضیه وقوع یک قتل در کاخ سوخته برسند، کشف دسته هاونگ در کنار اسکلت بوده است.

 

سیدسجادی می‌گوید: هنوز معلوم نیست قتل به عمد یا غیرعمد بوده، ممکن است دیوار بر اثر آتش‌سوزی روی آن پسر نوجوان فرو ریخته شده باشد، ولی چون در نزدیکی جمجمه‌اش که حسابی خرد شده بود، دسته هاونگی را پیدا کردیم، این احتمال را هم دادیم که ممکن است برای دفاع از خود مسلح به این ابزار شده باشد.

 

با این حال یافته‌های باستان‌شناسان درباره وقوع قتل در تمدن ۵ هزار ساله شهر سوخته هنوز به نتیجه‌ای مدقن نرسیده و تردیدها درباره اتفاق تهاجم در این منطقه به قوت خود باقی است، چرا که هنوز هیچ اثری دال بر هجوم کشف نشده است.

منبع: ایسنا

بخش نظردهی بسته شده است..