امسال چند نفر متولد و فوت شده اند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۴ هزار و ۴۵ نفر در کشور متولد شده اند که ۵۸۳ هزار و ۷۰۳  نفر از آنها پسر و ۵۵۶ هزار و ۳۴۲ نفر دختر بوده اند،  بر این اساس  پسرها با ۲۷ هزار و ۳۶۱ ولادت بیشتر نسبت به دخترها پیشتاز هستند.


۸۸۹ هزار و ۲۳۵ نفر از افراد متولد شده از ابتدای سال جاری تاکنون در نقاط شهری و ۲۵۰ هزار و ۸۱۰ نفر از افراد متولد شده در نقاط روستایی بوده اند. در همین مدت ۲۶۱ هزار و ۶۸۱ نفر در کشور دار فانی را وداع گفته اند که ۱۳۸ هزار  690 نفر از آنها مرد و ۱۲۲ هزار و ۴۷۵ نفر زن بوده اند. بر این اساس فوت مردها ۱۵ هزار و ۶۹۹ مورد بیشتر از زنان بوده است.

۱۶۷ هزار و ۴۷۵ نفر از افراد فوت شده از ابتدای سال جاری تاکنون در نقاط شهری و ۹۴ هزار و ۲۰۶ نفر در نقاط روستایی بوده اند. ۱۵ هزار ئ ۴۳۹ نفر از افراد فوت شده در گروه سنی ۰ تا ۱۴ سال، ۲۰ هزار و ۹۳۴ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۷۰ هزار و ۳۹۲ نفر در گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ سال و ۱۵۴ هزار و ۹۱۶ نفر در گروه سنی ۶۴ سال به بالا بوده است.

امروز ۵۲۲ نفر دار فانی را وداع گفته اند و افزایش طبیعی جمعیت در سال ۹۴ تا این لحظه ۸۷۸ هزار و ۳۶۴ بوده است.

منبع: تسنیم

بخش نظردهی بسته شده است..