معاون امور بهداشتی دانشگاه یزد در همایش یک روزه ترویج ازدواج مناسب:

یزد درشاخص وقوع ازدواج در سال ۹۲، رتبه دوم را کسب نمود

دکتر محمد حسن لطفی، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ، در همایش یک روزه ترویج ازدواج مناسب با  تاکید بر حفظ جمعیت و افزایش نرخ ازدواج گفت: مواد ۳ و ۱۰ و ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی،مواد ۸۵ ، ۸۶ ، ۹۷ و ۱۱۲ برنامه چهارم توسعه کشوروافق برنامه ۲۰۱۴ کشورو بند ۲ سیاستهای ابلاغ مقام معظم رهبری درحوزه سلامت برحفظ جمعیت تاکید دارد.

وی با اشاره به سیاست های کنترل جمعیت ایران در سال های گذشته بیان کرد: شتاب کنترل جمعیت ایران درسالهای اخیر، به معرفی یک مدل کنترل جمعیتی منجر شد که درجهان به نام مدل کنترل جمعیت ایران مطرح وتوسط برخی کشورها معرفی میشود . هرچند این شتاب در دهه های اخیربرای کشور مناسب نیست.

دکتر لطفی با بیان نقش سقط جنین و نرخ باروری گفت: سالیانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارسقط در  کشور رخ می دهد که برخی از آنها بدلایل پزشکی نیست و به عبارتی غیرقانونی وجنایی است. اگر ۵۰ درصد سقط ها پیشگیری شود ما به نرخ مناسب باروری که ۶/۲ است خواهیم رسید.

معاون امور بهداشتی در خصوص مقایسه شاخص وقوع ازدواج و طلاق در استان گفت:یزد از نظر شاخص وقوع ازدواج درسال ۱۳۸۵ رتبه ۱۱ کشوری ودرسال ۱۳۹۲ رتبه ۲ کشوری را داشته است و دارا بودن نرخ باروری بالاتر از میانگین کشور در استان جای امیدواری است. این مقام مسئول در خصوص شاخص وقوع طلاق استان اذعان داشت: شاخص یاد شده درسال ۱۳۸۵ رتبه ۲۷ ودرسال ۱۳۹۳ رتبه ۲۶ کشوری را داشته است که جلوگیری از وقوع طلاق می تواند نقش مهمی در بالا بردن نرخ باوری داشته باشد.

 

 

 

 

 

بخش نظردهی بسته شده است..