معاون بهداشتی دانشگاه در گردهمایی کارشناسان سلامت میانسالان کشور

ارائه خدمات جامع سلامت برای میانسالان

no-thumbs

گردهمایی کارشناسان سلامت میانسالان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد; معاون بهداشتی دانشگاه در این گردهمایی ضمن خیر مقدم به مدعوین,اظهار داشت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت,گام های ارزشمندی جهت ارتقا و پایش سلامت میانسالان جامعه( سنین ۵۹_۳۰) سال برداشته شده است.

محمد حسن لطفی افزود: اهمیت سلامت میانسالان با توجه به بروز بیشتر فاکتورهای خطر بیماریهای غیرواگیر در این گروه,به مراتب بیشتراز سایر گروههای جامعه است و با اجرای طرح تحول,پایش سلامت میانسالان با ارائه خدمات فعال مبتنی بر بسته های خدمت,به نحو شایسته ای در حال انجام است.

معاون بهداشتی دانشگاه تصریح کرد: افزایش امید به زندگی میانسالان جامعه که طیف وسیعی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیازمند توانمند سازی این افراد, کنترل مرگ و میر ,کاهش تعداد سالهای ناتوانی و افزایش طول عمر این افراد نیز می باشد.

بخش نظردهی بسته شده است..