با هزینه 7میلیاردی

تجهیز۶۰۰ کلاس درس به سیستم حرارت مرکزی در یزد/بخاری های نفتی و گازی از۱۰۷۰ کلاس درس جمع آوری شد

تا پایان امسال ششصد کلاس درس در استان یزد به سیستم حرارت مرکزی مجهز می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدیر کل نوسازی مدارس استان یزدطی نشستی گفت:از سال نودودو برنامه تجهیز کلاسهای درس به سیستم حرارت مرکزی آغاز شد وتاکنون بخاری های نفتی و گازی ازهزاروهفتاد کلاس درس جمع آوری و به سیستم حرارت مرکزی شده اند.

محمدی با افزود:به طور کلی سه هزار وپانصد کلاس درس باید به سیستم حرارت مرکزی مجهز شوند که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال مالی نودوشش هزاروهشتصدوسی کلاس باقیمانده به این سیستم مجهز خواهند شد.
وی گفت: تاکنون هفت میلیارد تومان برای این کار هزینه شده و پانزده میلیارد تومان نیزبرای تجهیز کلاسهای باقیمانده نیاز است.
دویست وبیست هزار دانش آموز در هشت هزاروپانصد کلاس در استان یزد در حال تحصیلند.
تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..