استاندار یزدبا اشاره به دستاورد سفر معصومه ابتکاربه یزد:

انتقال آب به یزد الویت جدی دولت است/تصویب طرح جامع محیط زیست/ ساماندهی محوطه سرو ابرکوه/ طرح پایلوت پرورش تیلاپیا دریزد

استاندار یزد گفت:کار انتقال آب به استان یزد الویت جدی استان و دولت بشمار می رود و مخالفتی از سوی آن وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سید محمد میرمحمدی در گفتگویی با اشاره به دستاورد سفر معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست کشور به استان یزد تاکید کرد که سازمان محیط زیست نظر مخالفی با انتقال آب به استان یزد ندارد و این امر را پذیرفته است.

وی در عین حال افزود:انتقال اب به استان یزد الویت جدی دولت تدبیر است که به همت این دولت سعی خواهیم کرد پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم.

وی درادامه به برخی از دستاوردهای رییس سازمان محیط زیست به یزد اشاره کرد و گفت:در این سفر طرح جامع محیط زیست به تصویب رسید.

موافقت باارتقاء منطقه شکار ممنوع شیرکوه،موافقت با قرق خصوصی،ساماندهی محوطه سرو ابرکوه،طرح حفظ  گونه های روبه انقراض،طرح پایلوت پرورش تیلاپیا در استان یزد و ارائه راهکارهای فنی و تخصصی مطابق با شرایط زیست محیطی در بهره برداری از معادن را از دیگر دستاوردهای مهم این سفر دانست.

تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..