استاندار یزد:

استعفاء مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد در راستای تغییرات دولت نیست

استانداریزد گفت:استعفاء مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد در راستای تغییرات دولت نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سید محمد میرمحمدی درگفتگوی اختصاصی باتابناک یزد، گفت:استعفاء داود پاک طینت مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد را پذیرفته ام.

وی ادامه داد که این استعفاء در راستای تغییر ساختارهای روابط عمومی های وزارت کشور و سازمان مدیریت انجام شده است.

مدیر ارشد دولت در استان یزد افزود:من بعد روابط عمومی این نهاد زیر مجموعه حوزه استاندار فعالیت خواهد کرد.

استاندار یزد در پاسخ به این سوال که این تغییرات باعث افت کمی و کیفی روابط عمومی استانداری خواهد شد یا خیر پاسخ داد:نیروهای موجود در روابط عمومی همچنان در مسند کار هستند و بنا داریم روابط عمومی استانداری رابا برنامه های که مدیر حوزه استاندار ارائه خواهد داد تقویت نماییم.

گفتنی است روز گذشته داود پاک طینت از سمت مدیرکلی روابط عمومی استانداری یزد استعفاء داد.

بخش نظردهی بسته شده است..