۷۰ درصد بازنشستگان و کارگران زیر خط فقرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز)  عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور گفت: ۷۰ درصد بازنشستگان و کارگران حداقل‌بگیر بوده و زیر خط فقر قرار دارند.


 علیرضا امیری با اشاره به سفره تهی کارگران و بازنشستگان، از وزیر کار، شورایعالی کار، تأمین اجتماعی و مجلس و دولت خواستار رسیدگی عاجل به معیشت و دستمزد و سفره تهی این قشر شد.

ایسنا

 

بخش نظردهی بسته شده است..