حمایت از ۱۳هزار و ۵۰۰زن سرپرست خانوار در یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد طی نشستی گفت :از این تعداد ده هزارودویست و هشتادونه خانواراز خدمات معیشتی کمیته امداد امام خمینی استفاده می کنند که این میزان برابرشصت و پنج درصد کل معیشت بگیران کمیته امداد امام خمینی است.

حجازی ارائه تسهیلات مسکن به چهار صد خانوار،اعطای تسهیلات نظام وظیفه به فرزندان ذکور به به صد خانوار، وام قرض الحسنه ،طرح اکرام ایتام به هزارو هشت خانوار،کمک هزینه ازدواج ،جهیزیه و ازدواج مجدد به سیصدو هفتادو چهار موردواعطای تسهیلات خودکفایی و اشتغال شامل خوداشتغالی،کارانگیزی ومشاغل خانگی به دویست و هشتاد ودوخانوار ازجمله حمایتهای کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد اعلام کرد .
وی گفت :تاکنون بیش از چهارهزار و سیصد خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت :بیست و نه هزار و ششصدوهفتاد و چهار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان یزد هستند.
تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..