رشد ۱۲۴درصدی نصب انشعاب گازدر استان یزد

no-thumbs

نصب انشعاب گاز در استان یزد امسال صدوبیست و چهار درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مدیر عامل شرکت گاز استان یزد طی نشستی گفت : نصب انشعاب گاز از طرف شرکت گاز استان یزد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صدوبیست و چهار درصد رشد داشته است.

منوچهر فلاح افزود : سال گذشته چهار هزار وچهارصد وهشتاد علمک گاز در استان یزد نصب شد و امسال نیز با نصب ده هزار علمک گاز در سطح استان بیش از هیجده هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
وی میزان شبکه پلی اتیلن اجرا شده در استان را در سال جاری بیش از سیصدوشصت کیلومتر و میزان شبکه فولادی اجرا شده را هشتاد وپنج کیلومتر عنوان کردو گفت: بر این اساس میزان شبکه گذاری انجام شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل چهل و چهار درصد رشد داشته است.
مدیر عامل شرکت گاز استان یزد گفت : تاکنون در استان یزد هیجده شهر و صدوهشتادودو روستا به شبکه گاز طبیعی متصل شده که موجب بهره مندی نودوسه درصد جمعیت استان یزد از نعمت گاز طبیعی شده است .
تابناک

بخش نظردهی بسته شده است..