شهرداری ابرکوه استخدام می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) شهرداری ابرکوه؛ جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، یک نفر واجد شرایط را استخدام می کند.

شهرداری شهرستان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، یک نفر واجد شرایط را از بین داوطلبان استخدام نماید.

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط استخدام شهرداری ابرکوه، از تاریخ ۱۴/۹/۹۴ به نشانی اینترنتی www.shahri.ostanyazd.ir مراجعه نمایند.

متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

وزارت کشور

استانداری یزد

شهرداری ابرکوه در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد یک نفر را از بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نماید. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط استخدام از تاریخ ۱۴/۹/۹۴ به نشانی اینترنتی www.shahri.ostanyazd.ir مراجعه نمایند.

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد – کمیته اجرایی آزمون

بخش نظردهی بسته شده است..