دو خبر از تفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) معاون برنامه ریزی وتوسعه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد از کف شکنی وحفر گالری چاه آب روستاهای بنادکوک تفت وشادکام بافق خبر داد .

محمد فاتحی گفت : به منظور افزایش تولید آب و همچنین کاهش هزینه های آبرسانی سیار در روستای بنادکوک واقع در شهرستان تفت ، کف شکنی وحفرگالری چاه آب آشامیدنی روستا انجام شد .
وی افزود : حجم عملیات پروژه شامل ۷ متر کف شکنی ، ۴۹ متر حفر گالری ، ۲۹ متر کول گذاری و ۳ متر آجرچینی می باشد .
وی اظهار داشت : این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیون ریال موجب افزایش آبدهی چاه به اندازه ۵/. لیتر بر ثانیه گردیده است .
این مسئول همچنین تصریح کرد : با توجه به کاهش شدید آبدهی آب آشامیدنی روستای شادکام واقع در شهرستان بافق ، کف شکنی چاه مذکور انجام شد که به موجب این اقدام آبدهی چاه مذکور از یک لیتر بر ثانیه ، به حدود ۱۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت .
در حال حاضر حدود ۹۱۵ مشترک ، در روستاهای بنادکوک وشادکام تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد قرار دارند .
***
معاون برنامه ریزی وتوسعه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان یزد از حفر یک حلقه چاه آب در روستای بنادکوک تفت خبر داد .
به گزارش روابط عمومی آبفار یزد محمد فاتحی گفت : با توجه به کمبود شدید آب شرب در روستای بنادکوک واقع در شهرستان تفت ، یک حلقه چاه آب به عمق ۲۵ متر در این روستا حفر شد .
وی افزود : حفر این حلقه چاه به صورت دستی با اجرای بتن انجام شده است و در حال حاضرآبدهی چاه حدود ۳ لیتر برثانیه می باشد .
وی اظهار داشت : هم اکنون حجم آب تولیدی از این حلقه چاه ۲۵۹ متر مکعب در شبانه روز می باشد و در مقایسه با قبل که آبرسانی به این روستا از طریق آبرسانی سیار صورت می گرفت ، مقرون به صرفه بوده و پاره ای از مشکلات اهالی این روستا را حل خواهد نمود .
این مسئول همچنین تصریح کرد : به موازات حفر چاه جدید اقداماتی در حصوص افزایش آبدهی چاه دیگر این روستا انجام گرفته که با این افدامات حدود ۴۳ متر مکعب به میزان آب تولیدی اضافه گردیده است .
منبع: ایرنا

بخش نظردهی بسته شده است..