کسب رتبه دوم شرکت برق منطقه‌ای یزد در کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران از مدیرعامل و کارکنان شرکت برق منطقه‌ای یزد که در اجرای طرح ذخیره عملیاتی صنایع انتقال در ۶ ماهه اول سال ۹۴ حائز رتبه دوم ارزیابی در کشور شدند؛ تشکر و قدردانی کرد

با اجرای طرح ذخیره عملیاتی صنایع انتقال، این شرکت موفق شد، رتبه‌ی دوم در ارزیابی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور را در سال ۱۳۹۴ کسب کند.

شایان‌ذکر است، طرح ذخیره عملیاتی، طرح تعطیلات و تعمیرات تابستانه صنایع بزرگ ازجمله طرح‌های اجراشده در تابستان امسال در تعامل با صنایع استان بود که کاهش ۱۱ درصدی پیک‌بار در برداشت.

قدس

بخش نظردهی بسته شده است..