توسط عوامل ناشناس:

قطع ناجوانمردانه درختان درمحله مسکن و شهرسازی یزد

شواهد نشان می دهد که تعداد زیادی از درختان بوستان حوالی میدان مسکن یزددر حال قطع شدن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) به نقل از تابناک یزداین کارکه به صورت شبانه در حال انجام است توسط توسط تعدادی ناشناس صورت می گیرد.

اهالی این منطقه طی روزهای گذشته طی تجمع خواهان برخورد با این افراد سودجو شده اند اما تا این لحظه هنوز دستگاهی مسئولیت این کار برعهده نگرفته است.

این پارک ۱۲سال پیش احداث شده است و دارای هزار درخت می باشد،اما شبانه تعداد زیادی از درختان این بوستان در حال بریده شدن است.

یکی از اهالی این منطقه گفت:به نظر می رسد از آنجاییکه زمین این بوستان به فردی سرمایه داربرای احداث ساختمان سازی واگذار شده است،قطع درختان در دستور کار قرار گرفته است.

اما درهمین حال برخی دیگر افراد این منطقه از حضور برخی زمین خواران خبر می دهند،این در حالی است که تعدادی دیگرشهرداری یزد را مقصر می دانند.

بخش نظردهی بسته شده است..