طلب بانک ها از دولت ۱۱۰ هزار میلیارد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان شهریور ماه به رقم ۱۱۰ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل ۵.۸ درصد و شهریور سال گذشته ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است.


بر اساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم کل دارایی‌های بانک‌ها که شامل دارایی‌های خارجی، اسکناس و مسکوک، سپرده نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی‌ها می‌شود در پایان شهریور ماه امسال به رقم یک تریلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۲.۷ درصد و در مقایسه با شهریور پارسال ۱۹.۷ درصد افزایش داشته است.

طبق آمارهای بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری ۲۲۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان (۱۹.۴ درصد رشد نسبت به اسفند) اسکناس و مسکوک ۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان (۳۴.۷ درصد رشد) و سپرده نزد بانک مرکزی ۹۷ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان (۹.۵ درصد رشد) بالغ می‌شود.

در بخش سپرده بانک مرکزی سپرده قانونی ۹۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. بدهی بخش دولتی با ۵.۸ درصد افزایش به رقم ۱۱۰ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که البته نسبت به شهریور ماه سال قبل ۱۸.۲ درصد رشد داشته است. بدهی دولت ۱۰۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی ۴.۷ درصد افزایش یافته و به رقم ۶۶۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است. سایر دارایی‌ها با ۱۱.۳ درصد رشد نسبت به اسفند ۴۲۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

در بخش بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی با ۶.۱ درصد کاهش به رقم ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه رشد ۱۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش سپرده‌های بخش غیردولتی رقم کل به ۸۴۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته به طوری که در ۶ ماه اول رشد ۱۲.۷ درصدی و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور رشد ۲۴.۳ درصدی را بیان می‌کند.

سپرده دیداری با ۲.۱ درصد افزایش به ۸۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار با ۱۴.۹ درصد افزایش ۷۰۰ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان قرض‌الحسنه با ۱.۴ درصد رشد ۳۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان و سایر سپرده‌ها با ۱۴.۵ درصد افزایش ۱۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وام‌ها و سپرده‌های ارزی در بخش بدهی‌ها عدد ۱۷۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند ۲۰.۸ درصد رشد داشته است.

منبع: فارس

بخش نظردهی بسته شده است..